Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-5/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Prasības pamatu kopsavilkums prasības pieteikumā - Sūdzības iesniegšanas termiņš - Jauns fakts - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens un J. Vermer)

Priekšmets

Atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru nolemts 2006. gadā nepaaugstināt prasītāju A*11 pakāpē - Atcelt virkni lēmumu saistībā ar prasītāja un citu Revīzijas palātas darbinieku karjeru - Atcelt Revīzijas palātas Personāla komitejas 2006. gada vēlēšanu rezultātus - Lūgums atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu;

B. Nijs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 56, 10.03.2007., 44. lpp.