Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 26. junija 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-5/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Člen 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje - Povzetek tožbenih razlogov v tožbi - Pritožbeni rok - Novo dejstvo - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange (Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens in J. Vermer, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv A*11 v napredovalnem obdobju 2006 - Razglasitev ničnosti več zaporednih odločb glede kariere tožeče stranke in drugih uradnikov Računskega sodišča - Razglasitev ničnosti rezultatov volitev odbora uslužbencev slednje institucije iz leta 2006 - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se deloma zavrže kot očitno nedopustna in deloma zavrne kot očitno neutemeljena.

B. Nijsu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 56, 10.3.2007, str. 44.