Language of document :

Žaloba podaná dne 24. prosince 2007 - Iordanova v. Komise

(Věc F-53/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ivanka Iordanova (Varna, Bulharsko) (zástupce: G. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna 2007, kterým výběrová komise pro výběrové řízení EPSO/AST/14/06 odmítla připustit žalobkyni do výběrového řízení, a požadavek náhrady majetkové a nemajetkové újmy

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 6. dubna 2007, kterým výběrová komise pro výběrové řízení EPSO/AST/14/06 odmítla připustit žalobkyni do výběrového řízení;

nařídit žalované, aby žalobkyni poskytla náhradu škody a úroky stanovené na základě zásady ekvity ve výši 28 718 eur z důvodu majetkové a nemajetkové újmy utrpěné z důvodu protiprávního rozhodnutí výběrové komise, zvýšené o běžný úrok ode dne podání žaloby;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________