Language of document :

2007. december 24-én benyújtott kereset - Iordanova kontra Bizottság

(F-53/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ivanka Iordanova (Várna, Bulgária) (képviselő: G. Kerelov ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AST/14/06 versenyvizsga vizsgabizottságának 2007. április 3-i, a felperes vizsgára bocsátását megtagadó határozatának megsemmisítése, valamint vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AST/14/06 versenyvizsga vizsgabizottságának 2007. április 3-i, a felperes vizsgára bocsátását megtagadó határozatát;

a Törvényszék kötelezze az alperest méltányosan megállapított 28 718 euró kártérítés, valamint ezen összeg keresetlevél benyújtásától számított kamatainak megfizetésére, a felperest a versenyvizsga-bizottság jogellenes határozata miatt ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése címén

a Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________