Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 24. decembrī - Iordanova/Komisija

(lieta F-53/07)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ivanka Iordanova, Varna (Bulgārija) (pārstāvis - G. Kerelov, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 3. aprīļa konkursa EPSO/AST/14/06 atlases komisijas lēmuma, ar kuru prasītājai atteikta pielaide konkursam, atcelšana un prasība atlīdzināt nodarītos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2007. gada 3. aprīļa konkursa EPSO/AST/14/06 atlases komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai atteikta pielaide konkursam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai zaudējumus, kas pēc taisnīguma principa ir noteikti EUR 28 718 apmērā ciestā materiālā un morālā kaitējuma dēļ, ko izraisījis konkursa atlases komisijas prettiesiskais lēmums, pieskaitot nokavējuma procentus, kurus sāk skaitīt no prasības iesniegšanas datuma;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________