Language of document :

Beroep ingesteld op 24 december 2007 - Iordanova / Commissie

(Zaak F-53/07)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgarije) (vertegenwoordiger: G. Kerelov, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/14/06 van 3 april 2007 houdende weigering om verzoekster toe te laten tot dat vergelijkend onderzoek en vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/14/06 van 3 april 2007 houdende weigering om verzoekster toe te laten tot dat vergelijkend onderzoek;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoekster van een bedrag dat op grond van de beginselen van billijkheid wordt vastgesteld op 28 718 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die zij door het onrechtmatige besluit van de jury van het vergelijkend onderzoek heeft geleden, vermeerderd met rente vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________