Language of document :

Acțiune introdusă la 24 decembrie 2007 - Iordanova/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-53/07)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (reprezentant: G. Kerelov, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO/AST/14/06 din 3 aprilie 2007 prin care se refuză accesul reclamantei la acest concurs și o cerere pentru repararea prejudiciului material și moral

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO/AST/14/06 din 3 aprilie 2007 prin care se refuză accesul reclamantei la acest concurs;

obligarea pârâtei să-i plătească reclamantei daune interese în cuantum de 28 718 euro - stabilite în baza principiului echităţii - reprezentând prejudiciul material și moral suferit ca urmare a deciziei ilegale a comisiei de evaluare a concursului, majorate cu dobânzi de la data introducerii acţiunii;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________