Language of document :

2007. július 11-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bízottság

(F-133/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg annak a határozatnak a jogszabály erejénél fogva fennálló semmisségét - másodlagosan pedig semmisítse meg azt -, amellyel elutasították a felperesnek a kinevezésre jogosult hatósághoz intézett azon kérelmét, hogy helyezzék vissza a korábban az angolai kiküldetése idején használt szolgálati lakásában lévő vagyontárgyai birtokába, amelyeket a Bizottság jogtalanul tulajdonított el;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint állapítsa meg, hogy a kinevezésre jogosult hatóság 2006. november 30-i, a felperesnek a megtámadott határozat elleni panaszát elutasító határozata a törvény erejénél fogva nemlétezőnek minősül, vagy - másodlagosan - semmisítse azt meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy helyezze vissza a felperest vagyontárgyai birtokába;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a fizessen felperesnek 1 000 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, a felperest a vitatott határozat folytán ért kár megtérítéseként, a 2005. augusztus 31-én kelt kérelem napjától, illetőleg másodlagosan a vitatott határozat meghozatalának napjától máig bezárólag;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek napi 300 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget e kereset megindításától mindaddig, amíg a 2005. augusztus 31-i kérelem teljes és hiánytalan teljesítésével kapcsolatos összes határozatnak az alperes eleget nem tesz, és amely összeget a felperes minden hónap első napján kér megfizetni az előző hónapban esedékessé vált követeléseivel kapcsolatban, a vitatott határozatból adódó és az előbb említett időszakban keletkezett kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érvelésének alátámasztására a felperes a következő három jogalapot jelöli meg:

1) az indokolás teljes hiánya, többek között azért, mert a felperes szerint az alperes által adott indokolás értelmetlen, ellentmondó, zavaros és csupán ürügyként szolgált;

2) nyilvánvalóan súlyos jogszabálysértés;

3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése.

____________