Language of document :

2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-133/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti teisiškai nepagrįstą Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo 2005 m. rugpjūčio 31 d. prašymą grąžinti jo buvusiame tarnybiniame bute Angoloje esantį ir pirmiau Komisijos neteisėtai pasisavintą turtą arba, nepatenkinus šio reikalavimo, šį sprendimą panaikinti,

pripažinti teisiškai nepagrįstą 2006 m. liepos 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo skundą dėl ginčijamo sprendimo arba, nepatenkinus šio reikalavimo, šį sprendimą panaikinti,

nurodyti atsakovei grąžinti ieškovui jo turtą,

nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 1 000 000 EUR ar kitą sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas pripažins teisinga ir tinkama atlyginti ginčijamo sprendimo padarytą žalą, skaičiuojamą nuo prašymo pateikimo dienos, t. y. nuo 2005 m. rugpjūčio 31 d., arba, nepatenkinus šio reikalavimo, nuo ginčijamo sprendimo priėmimo dienos iki šios dienos,

nurodyti atsakovei nuo šios dienos iki tos dienos, kai atsakovė įgyvendins sprendimą visiškai ir be jokių išimčių patenkinti ieškovo 2005 m. rugpjūčio 31 d. prašymą, mokėti ieškovui kiekvieno mėnesio pirmą dieną už praėjusį mėnesį įgytas teises - 300 EUR už kiekvieną dieną arba kitą sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas pripažins teisinga ir tinkama - atlyginti ginčijamu sprendimu padarytą ir per nurodytą laikotarpį atsiradusią žalą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo reikalavimus, ieškovas nurodo šiuos tris pagrindus:

1. Sprendimo motyvacijos stoką, remdamasis tuo, kad atsakovės argumentai yra nelogiški, nenuoseklūs, prieštaringi ir neįtikinami;

2. Rimtą ir akivaizdų įstatymo pažeidimą;

3. Rūpinimosi ir gero administravimo pareigų pažeidimą.

____________