Language of document :

Tožba, vložena 11. julija 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-133/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovitev neobstoja ex lege ali, podredno, razglasitev ničnosti Odločbe o zavrnitvi zahtevka z dne 31. Avgusta 2005, s katerim je tožeča stranka od Organa, pristojnega za imenovanje (OPI) zahtevala povrnitev njenega premoženja, ki je ležalo v njenem službenem stanovanju, ki ji je bilo takrat dodeljeno v Angoli in ki je bilo pred tem brez pravnega naslova v posesti Komisije;

ugotovitev neobstoja ex lege ali, podredno, razglasitev ničnosti, kolikor je potrebno, odločbe, ki jo je OPI izdal 20. julija 2006, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke zoper sporno odločbo;

naložitev toženi stranki, da tožeči stranki povrne premoženje;

naložitev toženi stranki, da plača tožeči stranki znesek 1 000 000 eurov oziroma višji ali nižji znesek, ki ga bo iz tega naslova kot ustreznega prisodilo Sodišče za uslužbence, iz naslova povrnitve škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi sporne odločbe, od datuma zahtevka z dne 31. avgusta 2005 ali podredno, od datuma sprejetja sporne odločbe do danes;

naložitev toženi stranki, da tožeči stranki plača, za vsak dan med današnjim dnem in dnevom na katerega bo tožena stranka izvršila odločbo, ki določa sprejem v celoti in brez vsakršne izjeme zahtevka z dne 31. avgusta 2005, znesek 300 eurov, ali višji ali nižji znesek, ki ga bo iz tega naslova kot ustreznega prisodilo Sodišče za uslužbence, ki se izplača prvi dan vsakega meseca glede na pravice pridobljene v predhodnem mesecu, iz naslova povrnitve škode, ki je nastala zaradi sporne odločbe in v navedenem časovnem obdobju;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbi se tožeča stranka sklicuje na naslednje tri tožbene razloge:

Absolutno pomanjkljiva obrazložitev, tudi zaradi nelogičnosti, protislovnosti, zmede in značilnosti prevare obrazložitev tožene stranke;

jasna in očitna resna kršitev prava

kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja.

____________