Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. dubna 2008 - Dragoman v. Komise

(Věc F-16/07)

(Veřejná služba - Výběrové řízení - Výběrová komise - Zásada nestrannosti výběrové komise - Článek 11a Statutu - Rovné zacházení s interními a externími uchazeči - Vyloučení uchazeče - Povinnost uvést odůvodnění - Dosah - Dodržení tajnosti jednání výběrové komise)

Jednací jazyk: rumunština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Adriana Dragoman (Brusel, Belgie) (zástupce: G.-F. Dinulescu, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Herrmann, F. Telea a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AD/34/05 (jehož cílem bylo vytvoření seznamu uchazečů vhodných na přijetí na místa konferenčních tlumočníků rumunského jazyka), kterým byla žalobkyni za první tlumočnickou zkoušku udělena známka, jež jí neumožňovala, aby byla připuštěna k dalším zkouškám uvedeného výběrového řízení - Námitka protiprávnosti článku 6 přílohy III služebního řádu úředníků.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________