Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 30. april 2008 - Dragoman mod Kommissionen

(Sag F-16/07)

(Personalesag - udvælgelsesprøve - udvælgelseskomité - princippet om udvælgelseskomiteens upartiskhed - vedtægtens artikel 11a - ligebehandling mellem interne og eksterne ansøgere - udelukkelse af en ansøger - begrundelsespligt - rækkevidde - hensyntagen til fortroligheden af udvælgelseskomiteens arbejde)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgien) (ved avocat G.F. Dinulescu)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Hermann, F. Telea og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelserne fra udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/34/06 (med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af rumænsksprogede konferencetolke) om ved den første tolkeprøve at tildele sagsøgeren en karakter, der ikke gjorde det muligt for hende at deltage i de efterfølgende prøver - ulovlighedsindsigelse for så vidt angår artikel 6 i tjenestemandsvedtægtens bilag III.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________