Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. aprilli 2008. aasta otsus - Dragoman versus komisjon

(Kohtuasi F-16/07)

(Avalik teenistus - Konkurss - Konkursikomisjon - Konkursikomisjoni erapooletuse põhimõte - Personalieeskirjade artikkel 11a - Asutusesiseste ja -väliste kandidaatide võrdne kohtlemine - Kandidaadi väljajätmine - Põhjendamiskohustus - Ulatus - Konkursikomisjoni menetluse konfidentsiaalsus)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Adriana Dragoman (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat G.-F. Dinulescu)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: K. Herrmann, F. Telea ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada (rumeenia keele konverentsitõlkide reservnimekirja koostamiseks korraldatud) konkursi EPSO/AD/34/05 komisjoni otsused anda esimese suulise tõlke testi eest hagejale ühe punkti, mistõttu ei saanud ta osaleda kõnealuse konkursi järgmistel katsetel - Ametnike personalieeskirjade III lisa artikli 6 kohta esitatud õigusvastasuse väide.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata

Pooled kannad ise oma kohtukulud.

____________