Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.4.2008 - Dragoman v. komissio

(Asia F-16/07)

(Henkilöstö - Kilpailu - Valintalautakunta - Valintalautakunnan puolueettomuuden periaate - Henkilöstösääntöjen 11 a artikla - Sisäisten ja ulkopuolisten hakijoiden yhdenvertainen kohtelu - Hakijan karsiminen - Perusteluvelvollisuus - Perusteluvelvollisuuden laajuus - Valintalautakunnan työskentelyn salaisuuden säilyttäminen)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja G.-F. Dinulescu)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann, F. Telea ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Avoimen kilpailun EPSO/AD/34/05 (joka järjestettiin varallaololuettelon muodostamiseksi romaniankielisistä konferenssitulkeista) valintalautakunnan niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajalle annettiin ensimmäisessä tulkkauskokeessa arvosana, joka ei mahdollistanut hänelle pääsyä kyseisen kilpailun myöhempiin kokeisiin - Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevaa 6 artiklaa koskeva lainvastaisuusväite

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________