Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. április 30-i ítélete - Dragoman kontra Bizottság

(F-16/07. sz. ügy)

(Közszolgálat - Versenyvizsga - Vizsgabizottság - A vizsgabizottság pártatlanságának elve - A belső és külső jelentkezők közötti egyenlő bánásmód - A jelentkező kizárása - Indokolási kötelezettség - Terjedelem - A vizsgabizottság munkája titkosságának tiszteletben tartása)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Felperes: Adriana Dragoman (Brüsszel, Belgium) (képviselő: G.-F. Dinulescu ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann, F. Telea és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/34/06 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes számára az első tolmácsolási vizsgán a versenyvizsga további vizsgáin való részvételt lehetővé nem tevő osztályzatot adó határozatának megsemmisítése - A személyzeti szabályzat III. mellékletének 6. cikkével szembeni jogellenességi kifogás.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________