Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 30 aprilie 2008 - Dragoman/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-16/07)

(Funcție publică - Concurs - Comisie de evaluare - Principiul imparțialității comisiei de evaluare - Articolul 11a din Statutul funcționarilor - Egalitate de tratament între candidații interni și externi - Eliminarea unui candidat - Obligație de motivare - Conținut - Respectarea secretului lucrărilor comisiei de evaluare)

Limba de procedură: româna

Părţile

Reclamantă: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: G.-F. Dinulescu, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: K. Herrmann, F. Telea şi M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziilor comisiei de evaluare a concursului EPSO/AD/34/05 (referitor la constituirea unei rezerve pentru recrutări ulterioare de interpreţi de conferinţă de limbă română) de a-i acorda reclamantei, la prima probă de interpretare, o notă care nu i-a permis acesteia să participe la probele ulterioare ale respectivului concurs - Excepţia de nelegalitate a articolului 6 din anexa III la Statutul funcţionarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________