Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. aprila 2008 - Dragoman proti Komisiji

(Zadeva F-16/07)

(Javni uslužbenci - Natečaj - Komisija - Načelo nepristranskosti komisije - Člen 11a Kadrovskih predpisov - Enakost obravnavanja notranjih in zunanjih kandidatov - Izločitev kandidata - Obveznost obrazložitve - Obseg - Spoštovanje tajnosti dela komisije)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Adriana Dragoman (Bruselj, Belgija) (zastopnik: G.-F. Dinulescu, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: K. Herrmann, F. Telea in M. Velardo, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb natečajne komisije EPSO/AD/34/06 (za sestavo čakalnega seznama za zaposlitev konferenčnega tolmača iz romunskega jezika), s katerima je bila tožeči stranki na prvem preizkusu tolmačenja dana ocena, ki ji ni omogočila dostopa do naknadnih preizkusov tega natečaja - Ugovor nezakonitosti glede člena 6 Priloge III h Kadrovskim predpisom.

Izrek sodbe

1.    Tožba se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________