Language of document :

14. veebruaril 2008 esitatud hagi - Wybranowski versus komisjon

(Kohtuasi F-17/08)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Andrzej Wybranowski (Varssavi, Poola) (esindajad: advokaat Z. Wybranowski)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue muuta EPSO/AD/60/06 konkursikomisjoni 15. novembri 2007. aasta otsust anda hagejale suulisel eksamil 20/50 punkti ja sellest tulenevalt jätta ta reservnimekirja kandmata, ning samuti muuta sama komisjoni 20. detsembri 2007. aasta otsust mitte suurendada saadud punktide arvu, mis tehti pärast suulise eksami kontrollimist, suunaga hageja reservnimekirja kandmiseks. Teise võimalusena nõue tühistada nimetatud otsused ja kohustada kostjat ja/või konkursikomisjoni võtma vastu uus otsus, millega hageja kantakse reservnimekirja.

Hageja nõuded

muuta EPSO/AD/60/06 konkursikomisjoni 15. novembri 2007. aasta otsust anda hagejale suulisel eksamil 20/50 punkti ja sellest tulenevalt jätta ta reservnimekirja kandmata, ning samuti muuta sama komisjoni 20. detsembri 2007. aasta otsust mitte suurendada saadud punktide arvu, mis tehti pärast suulise eksami kontrollimist, suunaga hageja reservnimekirja kandmiseks;

teise võimalusena tühistada nimetatud otsused ja kohustada kostjat ja/või konkursikomisjoni võtma vastu uus otsus, millega hageja kantakse reservnimekirja;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________