Language of document :

Kanne 14.2.2008 - Wybranowski v. komissio

(Asia F-17/08)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Andrzej Wybranowski (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja Z. Wybranowski)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun EPSO/AD/60/06 valintalautakunnan 15.11.2007 tekemän päätöksen, jolla kantajalle annettiin 20/50 pistettä suullisesta kokeesta ja siten päätettiin jättää tämä merkitsemättä varallaololuetteloon, sekä saman valintalautakunnan 20.12.2007 tekemän päätöksen olla korottamatta kantajan saamien pisteiden määrää suullisen kokeen tarkistamisen jälkeen tämän varallaololuetteloon merkitsemällä, muuttaminen. Vaihtoehtoisesti vaatimus kyseisten päätösten kumoamiseksi ja vastaajan ja/tai kilpailun valintalautakunnan velvoittamiseksi uuden päätöksen tekemiseen merkitsemällä kantajan varallaololuetteloon.

Vaatimukset

Kilpailun EPSO/AD/60/06 valintalautakunnan 15.11.2007 tekemää päätöstä, jolla kantajalle annettiin 20/50 pistettä suullisesta kokeesta ja siten päätettiin jättää tämä merkitsemättä varallaololuetteloon, sekä saman valintalautakunnan 20.12.2007 tekemää päätöstä olla korottamatta kantajan saamien pisteiden määrää suullisen kokeen tarkistamisen jälkeen merkitsemällä tämän varallaololuetteloon, on muutettava

Vaihtoehtoisesti kyseiset päätökset on kumottava ja vastaaja ja/tai kilpailun valintalautakunta on velvoitettava tekemään uusi päätös merkitsemällä kantaja varallaololuetteloon

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________