Language of document :

Tožba, vložena 14. februarja 2008 - Wybranowsky proti Komisiji

(Zadeva F-17/08)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Andrzej Wybranowski (Varšava, Poljska) (zastopnik: Z. Wybranowski, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Sprememba odločbe komisije natečaja EPSO/AD/60/06 z dne 15. novembra 2007 o dodelitvi tožeči stranki 20/50 točk na ustnem izpitu in, posledično, o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam ter odločbe iste komisije z dne 20. decembra 2007 o tem, da se število točk po pregledu ustnega izpita ne poveča; odločba naj se spremeni z vpisom tožeče stranke na čakalni seznam. Alternativno, razglasitev ničnosti navedenih odločb in naložitev toženi stranki in/ali komisiji natečaja, naj sprejme novo odločbo, s katero bo tožeča stranka vpisana na čakalni seznam.

Predlogi tožeče stranke

Spremeni naj se odločba komisije natečaja EPSO/AD/60/06 z dne 15. novembra 2007 o dodelitvi tožeči stranki 20/50 točk na ustnem izpitu in, posledično, o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam, ter odločba iste komisije z dne 20. decembra 2007 o tem, da se število točk po pregledu ustnega izpita ne poveča; odločba naj se spremeni z vpisom tožeče stranke na čakalni seznam;

alternativo, navedeni odločbi naj se razglasi za nični in toženi stranki in/ali komisiji natečaja naloži, naj sprejme novo odločbo, s katero bo tožeča stranka vpisana na čakalni seznam;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________