Language of document :

Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. dubna 2008 - Bennett a další v. OHIM

(Věc F-19/08 R)

(Veřejná služba - Řízení o předběžném opatření - Návrh na odklad provádění výkonu aktu - Oznámení o výběrovém řízení - Naléhavost - Neexistence)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Španělsko) a další (zástupce: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupci: I. de Medrano Caballero a E. Maurage, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provádění výkonu oznámení o výběrových řízeních OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07, dokud nebude rozhodnuto o meritu věci, s tím důsledkem, že žalobci nebudou povinni zúčastnit se těchto zkoušek, a že v důsledku toho jejich pracovní smlouvy nebudou moci být vypovězeny z důvodu skutečnosti, že nejsou zapsáni na rezervní listiny

Výrok usnesení

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________