Language of document :

Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 25. april 2008 - Bennett m.fl. mod KHIM

(Sag F-19/08 R)

(Personalesag - sag om foreløbige forholdsregler - begæring om udsættelse af gennemførelsen af en retsakt - meddelelse om udvælgelsesprøve - uopsættelighed - foreligger ikke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Spanien) m.fl. (ved avocat G. Vandersanden)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved I. de Medrano Caballero og E. Maurage, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelsen af meddelelse om udvælgelsesprøve OHIMIAD/02/07 og OHIMIAST/02/07, indtil der er truffet afgørelse i sagens realitet med den virkning, at sagsøgerne ikke er forpligtet til at deltage i disse prøver, og at deres kontrakter følgelig ikke kan ophæves, fordi de ikke var opført på reservelisten.

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________