Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 25. aprilli 2008. aasta määrus - Bennett jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi F-19/08)

(Avalik teenistus - Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus - Akti täitmise peatamise taotlus - Konkursiteadaanne - Kiireloomulisus - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat G. Vandersanden)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: I. de Medrano Caballero ja E. Maurage)

Kohtuasja ese

Konkursside OHIMIAD/02/07 ja OHIMIAST/02/07 teadaannete täitmise peatamise taotlus kuni asjas sisulise otsuse tegemiseni selle tagajärjega, et hagejad ei oleks kohustatud neist katsetest osa võtma ja sellest tulenevalt ei saaks nende lepinguid lõpetada sel põhjusel, et neid ei ole reservnimekirjadesse kantud.

Määruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________