Language of document :

Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 25.4.2008 - Bennett ym. v. SMHV

(Asia F-19/08 R)

(Henkilöstö - Välitoimimenettely - Hakemus toimen täytäntöönpanon lykkäämiseksi - Kilpailuilmoitus - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Espanja) ynnä muut (edustaja: asianajaja G. Vandersanden)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: I. de Medrano Caballero ja E. Maurage)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus kilpailuilmoitusten OHIMIAD/02/07 ja OHIMIAST/02/07 täytäntöönpanon lykkäämiseksi siihen asti kun pääasia on ratkaistu, sillä seurauksella, että kantajilla ei ole velvollisuutta osallistua näihin kokeisiin, minkä vuoksi heidän työsopimuksiaan ei voi irtisanoa sillä perusteella, että he eivät ole varallaololuettelossa

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________