Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 april 2008 - Bennett e.a. / BHIM

(Zaak F-19/08 R)

(Ambtenaren - Kort geding - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van een handeling - Aankondiging van vergelijkend onderzoek - Spoedeisendheid - Geen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Spanje) en anderen (vertegenwoordiger: G. Vandersanden, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordigers: I. de Medrano Caballero en E. Maurage, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van de aankondigingen van de vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/02/07 en BHIM/AST/02/07 in afwachting van de beslissing in de hoofdzaak, met als gevolg dat verzoekers niet verplicht zijn aan die examens deel te nemen en hun overeenkomsten dus niet kunnen worden beëindigd op grond van het feit dat zij niet op de reservelijsten zijn geplaatst

Dictum van de beschikking

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________