Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 25 april 2008 - Bennett m.fl. mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-19/08 R)

(Personalmål - Interimistiskt förfarande - Ansökan om uppskov med verkställigheten av en rättsakt- Meddelande om uttagningsprov - Krav på skyndsamhet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Spanien) m.fl. (ombud: advokaten G. Vandersanden)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: I. de Medrano Caballero och E. Maurage)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av meddelandena om uttagningsproven OHIMIAD/02/07 och OHIMIAST/02/07 till dess att målet prövats i sak, med den följden att sökandena inte åläggs att delta i dessa prov och att deras kontrakt inte kan sägas upp på grund av den omständigheten att de inte förekommer i förteckningen över godkända sökande.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________