Language of document :

25. veebruaril 2008 esitatud hagi - Tomas versus parlament

(Kohtuasi F-31/08)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kasahstan) (esindaja: advokaat M. Michalauskas)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja vallandamise kohta ning hageja kantud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja vallandamise kohta;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 125 000 eurot hagejale tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________