Language of document :

Tožba, vložena 25. februarja 2008 - Tomas proti Parlamentu

(Zadeva F-31/08)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Tožeča stranka: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazahstan) (zastopnik: M. Michalauskas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki in povrnitev nastale nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska 125 000 eurov za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, nastale tožeči stranki;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________