Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. marts 2008 - Toronjo Benitez mod Kommissionen

(Sag F-33/07)

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - tidligere midlertidigt ansatte aflønnet over forskningsbevillingerne - slettelse af optjente forfremmelsespoints - en tjenestelands overflyttelse fra forskningsbevillingerne til driftsbevillingerne i det almindelige budget - artikel 2 i Kommissionens afgørelse af 16. juni 2004 om proceduren for forfremmelse af tjenestemænd, der er aflønnet over forskningsbevillingerne i det generelle budget, er retsstridig)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens afgørelse om at slette de 44,5 forfremmelsespoints, som sagsøgeren har optjent som midlertidigt ansat, dels påstand om, at artikel 2 i Kommissionens afgørelse om proceduren for forfremmelse af tjenestemænd, der er aflønnet over forskningsmidlerne i det generelle budget, kendes retsstridig.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________