Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 5ης Μαρτίου 2008 - Toronjo Benitez κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-33/07)

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Προαγωγή - Πρώην έκτακτοι υπάλληλοι, αμειβόμενοι από τις πιστώσεις για την έρευνα - Απώλεια των μορίων προαγωγής - Μετακίνηση υπαλλήλου από θέση καλυπτόμενη από το μέρος "Έρευνα" σε θέση που καλύπτεται από το μέρος "Λειτουργία" του γενικού προϋπολογισμού - Έλλειψη νομιμότητας του άρθρου 2 της αποφάσεως της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαδικασία προαγωγής των υπαλλήλων που αμείβονται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού για την έρευνα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Alberto Toronjo Benitz (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, avocats)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και K. Herrmann)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να καταργήσει τα 44,5 μόρια προαγωγής του προσφεύγοντος που ο τελευταίος συγκέντρωσε ως έκτακτος υπάλληλος και, αφετέρου, αναγνώριση της ελλείψεως νομιμότητας του άρθρου 2 της αποφάσεως της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία προαγωγής των υπαλλήλων που αμείβονται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού για την έρευνα.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________