Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2008. aasta otsus - Toronjo Benitez versus komisjon

(Kohtuasi F-33/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Endised ametnikud, kes olid palgatud teadusuuringute vahendite arvelt - Isiku "arvele" kantud punktide kustutamine - Ametniku üleminek uurimistegevuse arvelt rahastatavalt ametikohalt üldeelarvest rahastatavale ametikohale - Komisjoni 16. juuni 2004. aasta otsuse üldeelarve teadusuuringute vahendite arvelt palgatud ametnike edutamismenetluse kohta artikli 2 õigusvastasus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alberto Toronjo Benitez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus nende hageja "arvele" kantud 44,5 punkti kustutamise kohta, mis ta oli kogunud ajutise töötajana, ja teiseks nõue tunnistada komisjoni 16. juuni 2004. aasta otsuse üldeelarve "teadusuuringute" vahendite arvelt palgatud ametnike edutamismenetluse kohta artikkel 2 õigusvastaseks.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________