Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.3.2008 - Toronjo Benitez v. komissio

(Asia F-33/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Tutkimusmäärärahoilla palkatut entiset väliaikaiset toimihenkilöt - Ansiopisteiden poistaminen - Virkamiehen siirtäminen yleisen talousarvion osasta "tutkimus" osaan "toiminta" - Yleisen talousarvion tutkimukseen tarkoitetuilla määrärahoilla palkattujen virkamiesten ylentämismenettelystä 16.6.2004 tehdyn komission päätöksen 2 artiklan lainvastaisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alberto Toronjo Benitez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission päätöksen, jolla kantajalta poistettiin hänelle väliaikaisena toimihenkilönä kertyneet 44,5 ansiopistettä, kumoaminen ja toisaalta yleisen talousarvion "tutkimukseen" tarkoitetuilla määrärahoilla palkattujen virkamiesten ylentämismenettelystä tehdyn komission päätöksen 2 artiklan katsominen lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________