Language of document :

2008 m. kovo 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Toronjo Benitez prieš Komisiją

(Byla F-33/07)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paaukštinimas - Buvę laikinieji tarnautojai, kuriems darbo užmokestis buvo mokamas iš tyrimų lėšų - Sukauptų balų panaikinimas - Pareigūno perkėlimas iš bendrojo biudžeto tyrimų skirsnio į su administravimu susijusį skirsnį - 2004 m. birželio 16 d. Komisijos sprendimo dėl pareigūnų, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal bendrojo biudžeto tyrimų skirsnį, pareigų paaukštinimo procedūros 2 straipsnio teisėtumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alberto Toronjo Benitez (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Bevardis-Kayser ir K. Herrmann

Bylos dalykas

Komisijos sprendimo panaikinti ieškovo jam dirbant laikinuoju darbuotoju sukauptus 44,5 balo panaikinimas ir Komisijos sprendimo dėl pareigūnų, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal bendrojo biudžeto tyrimų skirsnį, pareigų paaukštinimo procedūros 2 straipsnio pripažinimas neteisėtu.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________