Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 5. marta spriedums - Toronjo Benitez/Komisija

(lieta F-33/07)

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšanas amatā - Agrākie pagaidu darbinieki, kuru atalgojums tiek maksāts no finanšu līdzekļiem pētniecībai - Uzkrāto punktu dzēšana - Ierēdņa pāriešana no vispārējā budžeta pētniecības sadaļas uz darbības sadaļu- Komisijas 2004. gada 16. jūnija Lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem pētniecībai, amatā paaugstināšanas procedūru 2. panta prettiesiskums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alberto Toronjo Benitez, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis - C. Berardis-Kayser un K. Hermann)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumu dzēst 44,5 punktus, kurus prasītājs uzkrājis kā pagaidu darbinieks un, otrkārt, atzīt par prettiesisku Komisijas lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem "pētniecībai", amatā paaugstināšanas procedūru 2. pantu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________