Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 5 martie 2008 - Toronjo Benitez/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-33/07)

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Foști agenți temporari remunerați din creditele alocate pentru cercetare - Suprimarea punctelor de promovare - Trecerea unui funcționar de la partea "cercetare" la partea "funcționare" a bugetului general - Nelegalitatea articolului 2 din Decizia Comisiei din 16 iunie 2004 privind procedura de promovare a funcționarilor remunerați din creditele alocate pentru cercetare în bugetul general)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și K. Herrmann, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de a suprima cele 44,5 puncte de promovare acumulate de reclamant în calitate de agent temporar și, pe de altă parte, declararea nelegalității articolului 2 din Decizia Comisiei privind procedura de promovare a funcționarilor remunerați din creditele alocate pentru cercetare în bugetul general

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________