Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. marca 2008 - Toronjo Benitez/Komisia

(vec F-33/07)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Bývalí dočasní zamestnanci odmeňovaní z rozpočtových prostriedkov pre výskum - Odpočítanie bodov z bodového koša - Prechod úradníka z časti výskumu do prevádzkovej časti všeobecného rozpočtu - Nezákonnosť článku 2 rozhodnutia Komisie zo 16. júna 2004 o povyšovaní úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov pre výskum všeobecného rozpočtu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alberto Toronjo Benitez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o vylúčení 44,5 bodov z bodového koša žalobcu, ktoré nahromadil ako dočasný zamestnanec a na druhej strane určenie nezákonnosti článku 2 rozhodnutia Komisie o povyšovaní úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov "výskum" všeobecného rozpočtu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________