Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 mars 2008 - Toronjo Benitez mot kommissionen

(Mål F-33/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Tidigare tillfälligt anställda som får sin lön från forskningsbudgeten - Indragna "ryggsäckspoäng" - En tjänsteman övergår från att få lön från forskningsbudgeten till att få lön från den allmänna budgeten - Fråga huruvida artikel 2 i kommissionens beslut av den 16 juni 2004 om befordran av tjänstemän som får sin lön från forskningsbudgeten inom den allmänna budgeten är rättsstridigt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alberto Toronjo Benitez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen , J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och K. Herrmann)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att dra in sökandens 44,5 ryggsäckspoäng som denne samlat på sig som tillfälligt anställd, dels om förklaring att artikel 2 i kommissionens beslut om befordringsförfarandet för tjänstemän som får sin lön från forskningsbudgeten inom den allmänna budgeten är rättsstridigt

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________