Language of document :

4. märtsil 2008 esitatud hagi - V versus komisjon

(Kohtuasi F-33/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: V (esindaja: advokaat C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni 15. mai 2007. aasta otsus, millega teavitati hagejat sellest, et ta ei vasta Euroopa komisjonis töötamiseks nõutud füüsilise sobivuse tingimustele, nõue kustutada tema isikutoimikust teatavad eksperthinnangud, ja nõue hüvitada hageja kantud mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 15. mai 2007. aasta otsus, millega teavitati hagejat sellest, et ta ei vasta Euroopa komisjonis töötamiseks nõutud füüsilise sobivuse tingimustele;

vajadusel tühistada 12. juuli 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja poolt 1. juunil 2007 esitatud kaebus;

määrata, et hageja isikutoimikust kustutataks 15. ja 21. septembril 2006 ning 28. märtsil 2007 antud eksperthinnangud ja sellest tulenevalt sedastada, et aluseks tuleb võtta esialgne 26. juuni 2006. aasta meditsiiniline arvamus, milles hageja oli tunnistatud töövõimeliseks;

mõista kostjalt välja hüvitis hageja kantud varalise ja mittevaralise kahju eest, mis esialgse ex aequo et bono hinnangu kohaselt on 170 900 eurot (millele lisanduvate viivisintresside summa tuleb arvutada Euroopa Keskpanga kinnitatud Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatava intressimääraga, mida suurendatakse kahe punkti võrra alates 1. augustist 2006);

määrata, et reservnimekirja, kus hageja nimi esineb, pikendataks hageja jaoks ajutise meetmena, kui Avaliku Teenistuse Kohtu otsus peale 2009. aasta veebruari sellesse sekkub (reservnimekirja kehtivuse kuupäev);

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________