Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 4. martā - V/Komisija

(lieta F-33/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: V (pārstāvis - C. Ronzi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas 2007. gada 15. maija lēmuma, ar kuru prasītāja tiek informēta, ka viņa neatbilst nosacījumiem par fiziskām spējām, kas nepieciešamas, lai strādātu Eiropas Komisijā, atcelšana, noteiktu ekspertīžu izņemšana no viņas personīgās lietas un morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu atlīdzināšana.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 15. maija lēmuma, ar kuru prasītāja tiek informēta, ka viņa neatbilst nosacījumiem par fiziskām spējām, kas nepieciešamas, lai strādātu Eiropas Komisijā;

ja nepieciešams, atcelt 2007. gada 12. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2007. gada 1. jūnija sūdzība;

uzdot izņemt no personīgās lietas 2006. gada 15. septembrī, 2006. gada 21. septembrī un 2007. gada 28. martā veikto ekspertīžu rezultātus un attiecīgi noteikt, ka ir jāatsaucas uz 2006. gada 26. jūnija ārstu slēdzienu, ar kuru prasītāja ir atzīta par darbspējīgu;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību par prasītājas ciesto materiālo zaudējumu un morālo kaitējumu EUR 170 900 apmērā, kas ir ex aequo un bono pagaidu aprēķins (nokavējuma radītie zaudējumi, kuru summa ir aprēķināma atbilstoši Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas darījumiem noteiktai likmei, tai pieskaitot divus procentu punktus, sākot no 2006. gada 1. augusta);

pagaidu pasākumu ietvaros uzturēt prasītājas vārdu rezerves sarakstā, kur tas jau atrodas, ja Civildienesta tiesas spriedums stājas spēkā pēc 2009. gada februāra (rezerves saraksta derīguma termiņš);

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________