Language of document :

Tožba, vložena 4. marca 2008 - V proti Komisiji

(Zadeva F-33/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: V (zastopnik: C. Ronzi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 15. maja 2007 s katero je bila tožeča stranka obveščena, da ne izpolnjuje pogojev fizične sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje funkcij pri Evropski komisiji; umik nekaterih strokovnih mnenj iz njenega osebnega spisa in zahtevek za povrnitev nastale nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost Odločbe Komisije z dne 15. maja 2007 s katero je bila tožeča stranka obveščena, da ne izpolnjuje pogojev fizične sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje funkcij pri Evropski komisiji;

po potrebi naj se razglasi ničnost odločbe z dne 12. julija 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila 1. junija 2007;

odredi naj se umik strokovnih mnenj, izdanih 15. septembra 2006, 21. septembra 2006 in 28. marca 2007, iz osebnega spisa tožeče stranke, in v skladu s tem naj se ugotovi, da se je treba sklicevati na prvotno zdravniško mnenje z dne 26. junija 2006, v katerem je bila tožeča stranka razglašena za sposobno za delo;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki in ki je začasno ocenjena ex aequo et bono na 170 900 eurov (skupaj z zamudnimi obrestmi, katerih znesek je treba izračunati po stopnji, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja, povišano za dve točki, od 1. avgusta 2006);

kot začasni ukrep naj se za tožečo stranko odredi podaljšanje čakalnega seznama, na katerem je njeno ime, če bi bila sodba Sodišča za uslužbence izdana po februarju 2009 (datum izteka veljavnosti čakalnega seznama);

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________