Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 31. martā - Liotti/Komisija

(lieta F-38/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Amerigo Liotti, Šeningerberga (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja karjeras attīstības ziņojuma atcelšana par laika posmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

Prasītāja prasījumi:

atcelt karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 01.01.2006.-31.12.2006.;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________