Language of document :

Beroep ingesteld op 31 maart 2008 - Liotti / Commissie

(Zaak F-38/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

Conclusies

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________