Language of document :

Tožba, vložena 31. marca 2008 - Liotti proti Komisiji

(Zadeva F-38/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006.

Predlogi tožeče stranke

Karierno ocenjevalno poročilo (REC/CDR) tožeče stranke za ocenjevalno obdobje od 1.1.2006 do 31.12.2006 naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________