Language of document :

Talan väckt den 31 mars 2008 - Liotti mot kommissionen

(Mål F-38/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokat F. Fabretti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari-31 december 2006.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport (REC/CDR) för referensperioden den 1 januari-31 december 2006, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________