Language of document :

2008. március 31-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-42/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Annak megállapítása, hogy a Bizottság angolai képviselete 2002. március 18-án telefax útján olyan telefonszámra küldte a felperesnek címzett, 2002. március 18-i feljegyzését, mely nem tartozott a felperes ellenőrzése és rendelkezése alá; e cselekmény jogellenességének megállapítása és az alperesnek 100 000 euró kártérítés fizetésére történő kötelezése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. március 8-i kérelmet elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg, amennyiben szükséges, a 2007. szeptember 10-i panaszt elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg, amennyiben szükséges, a 2008. január 9-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a Bizottság angolai képviselete 2002. március 18-án telefax útján a +39 0833 54xxxx telefon- és telefaxszámra küldte a felperesnek címzett, 2002. március 18-i feljegyzését; állapítsa meg és mondja ki e cselekmény jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az fizessen a felperesnek az alperesi károkozó magatartás folytán a felperest ért és a jövőben érő kár megtérítéseként 100 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget, a 2007. március 8-i kérelemtől a teljesítés napjáig számított évi 10%, évente tőkésítendő kamattal növelve

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az térítse meg a felperes valamennyi költségét és készkiadását, ideértve az annak bizonyításához esetlegesen szükséges szakvélemény költségeit is, hogy az alperes kártérítési kötelezettsége az említett összeg mértékéig fennáll, valamint általánosságban az ügy elbírálása tekintetében jelentőséggel bíró valamennyi tény bizonyításának költségeit.

____________