Language of document :

Beroep ingesteld op 31 maart 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-42/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vaststelling van het feit dat de delegatie van de Europese Commissie in Angola op 18 maart 2002 per fax een aan verzoeker gerichte nota van diezelfde datum heeft verzonden naar een telefoonaansluiting waarover verzoeker geen controle had en die niet te zijner beschikking stond, vaststelling van de onwettigheid van dit feit en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een schadevergoeding van 100 000 EUR

Conclusies

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit tot afwijzing van het verzoek van 8 maart 2007;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit tot afwijzing van de klacht van 10 september 2007;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 9 januari 2008;

vaststelling van het feit dat de delegatie van de Europese Commissie in Angola op 18 maart 2002 per fax een aan verzoeker gerichte nota van diezelfde dag heeft gezonden naar een toestel met het telefoon- en telefaxnummer 39.0833.54xxxx en vaststelling van de onwettigheid van dit feit;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker ter vergoeding van de in verband met deze gebeurtenis veroorzaakte en toekomstige schade van een bedrag van 100 000 EUR, dan welk elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht billijk en rechtvaardig acht, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 %, met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de datum van het verzoek van 8 maart 2007 en tot de dag van voldoening;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van alle proceskosten, daaronder begrepen die van het deskundigenrapport dat eventueel zal worden opgesteld met het oog op de vaststelling van het bestaan van de voorwaarden om de verwerende partij te veroordelen tot betaling van bovenvermeld bedrag alsmede, meer in het algemeen, van enig feit dat voor het te wijzen arrest relevant is.

____________