Language of document :

Žaloba podaná dne 8. dubna 2008 - Tsarnavas v. Komise

(Věc F-44/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Řecko) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá žádost žalobce směřující k získání náhrady škody ve výši 6 800 eur jako náhrady majetkové a nemajetkové újmy utrpěné v důsledku nesrovnalostí nebo nesprávného úředního postupu, kterých se Komise dopustila v období povýšení 1998 a 1999, a uložení Komisi zaplacení této částky.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 14. srpna 2007, kterým se zamítá žádost žalobce směřující k získání náhrady škody ve výši 6 800 eur za majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou v důsledku nesrovnalostí nebo opakovaného nesprávného úředního postupu, kterých se Komise dopustila v rámci období povýšení 1998 a 1999;

zrušit v případě potřeby implicitní rozhodnutí Komise týkající se zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 14. listopadu 2007;

uložit žalované zaplatit náhradu škody ve výši 6 800 eur za majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou v důsledku nesrovnalostí nebo opakovaného nesprávného úředního postupu, kterých se Komise dopustila v rámci období povýšení 1998 a 1999, v návaznosti na rozsudek vydaný dne 19. března 2003 (T-188/01 a T-189/01);

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________