Language of document :

Talan väckt den 8 april 2008 - Tsarnavas mot kommissionen

(Mål F-44/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vassilios Tsarnavas (Glyfada,) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om avslag på sökandens begäran om ersättning med 6 800 euro för den ekonomiska och ideella skada som lidits till följd av oegentligheter och tjänstefel som begåtts av kommissionen i 1998 och 1999 års befordringsförfaranden, och förpliktande för kommissionen att betala detta belopp.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 augusti 2007 om avslag på sökandens begäran om ersättning med 6 800 euro för den ekonomiska och ideella skada som lidits till följd av de oegentligheter och tjänstefel som vid flera tillfällen begåtts av kommissionen i 1998 och 1999 års befordringsförfaranden,

vid behov ogiltigförklara kommissionens underförstådda beslut om avslag på det klagomål som sökanden anförde den 14 november 2007,

förplikta kommissionen att betala ersättning med 6 800 euro för den ekonomiska och ideella skada som lidits till följd av de oegentligheter och tjänstefel som vid flera tillfällen begåtts av kommissionen i 1998 och 1999 års befordringsförfaranden, med anledning av den dom som meddelats den 19 mars 2003 (förenade målen T-188/01 och T-189/01), och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________