Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 8. maj 2008 - Suvikas mod Rådet

(Sag F-6/07)

(Personalesag - midlertidigt ansatte - formalitetsindsigelse - fortrolige dokumenter - dokumenter opnået retsstridigt - tilbagekaldelse af dokumenter - ansættelse - ledig stilling - retsstridigt afslag på en ansøgning - annullation - erstatningssøgsmål - fortabt mulighed for ansættelse - fastsættelse efter ret og billighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Risto Suvikas (Helsinki, Finland) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og I Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af den rådgivende udvælgelseskomités afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de bedste ansøgere ved udvælgelsen i forbindelse med Rådets stillingsopslag B/024, dels annullation af denne liste samt af Rådets afgørelser om i de ledige stillinger at ansætte de ansøgere, der var opført herpå og om ikke at ansætte sagsøgeren - erstatningspåstand.

Konklusion

De dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt som bilag A 14-A 16 til stævningen, fjernes fra sagens akter.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. februar 2006 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de bedste ansøgere efter Rådets stillingsopslag B/024 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagsøgeren 20 000 EUR som erstatning for det tab, han har lidt.

I øvrigt frifindes Rådet.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________