Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. mai 2008. aasta otsus - Suvikas versus nõukogu

(Kohtuasi F-6/07)

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Menetlusküsimus - Konfidentsiaalsed dokumendid - Ebaseaduslikult saadud dokumendid - Dokumentide väljajätmine - Töölevõtmine - Vaba ametikoht - Kandidatuuri ebaseaduslik tagasilükkamine - Tühistamine - Kahju hüvitamise hagi - Töölevõtmise võimaluse kaotamine - Ex aequo et bono hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Risto Suvikas (Helsingi, Soome) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada nõuandekomitee otsus jätta hageja kandmata nõukogu vaba ametikoha teadaande B/024 alusel valitud parimate kandidaatide nimekirja ning teiseks nõue tühistada see nimekiri ning nõukogu otsus võtta täidetavatele ametikohtadele tööle selles nimetatud kandidaadid ja otsus jätta hageja tööle võtmata - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta kohtutoimikust välja R. Suvikase esitatud dokumendid, mis sisalduvad hagiavalduse lisades A 14−A 16 R.

Tühistada lepingu sõlmimise pädevusega asutuse 20. veebruari 2006. aasta otsus jätta R. Suvikas nõukogu/B/024 ajutiste teenistujate valimismenetluses väljaselgitatud parimate kandidaatide nimekirja kandmata.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogult kahju hüvitamiseks R. Suvikase kasuks välja 20 000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________